ISO 9001

Dựa trên khái niệm "Pharma Foods", chúng tôi đang phát triển các nguyên liệu thực phẩm chức năng góp phần vào sức khỏe của bạn.

Là một phần của việc cải thiện độ an toàn và độ tin cậy, chúng tôi đã đạt được chứng nhận ISO 9001, một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, vào tháng 5 năm 2015.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục "tiêu chuẩn hóa hoạt động" và "liên tục cải tiến" chất lượng dịch vụ, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao hơn ở Nhật Bản và nước ngoài, đồng thời thúc đẩy nỗ lực cải thiện sự hài lòng và độ tin cậy của khách hàng.